Skötsel ytterdörr

Så tar du hand om din dörr

21 nov. 2023

För att din ytterdörr ska motstå väder och vind år efter år behöver den då och då få lite omtanke. Här nedan kan du läsa om hur du på bästa sätt tar hand om din dörr. Skötseln ska göras regelbundet och går snabbt att göra.

Vit dubbeldörr från Diplomat dörrar

Målade ytterdörrar

Målade ytterdörrar behöver också underhåll. Tvätta av dörren med ljummet vatten (ej såpa) eller med diskmedel utspätt i vatten, minst varannan månad. Detta gäller både dörrens yta och monterade beslag (t.ex. gångjärn och ringklocka). Det är viktigt att undvika starka rengöringsmedel som innerhåller t.ex ammoniak eller lösningsmedel.

Behandla dörren redan vid montage, sedan minst 2 gånger per år med flytande hårdvax, t.ex. bil- eller möbelvax alternativt med vaxduken som finns i Diplomats underhållsset. Vaxet får inte innehålla slipmedel eller silikon. Mörka färger har en tendens att blekas av sol, salt och regn. För att öka livslängden bör dörren placeras under ett entrétak, särskilt viktigt om takutsprång saknas. Har du fått lackskador skall dessa bättras omedelbart med en Alkydfärg för utomhusbruk i rätt nyans och glans, annars gäller ej garantierna. Färgkoderna får du av din återförsäljare eller i broschyren. 

Vaxa din målade ytterdörr

 Tvätta bort smuts (t.ex. sand och grus) med en fuktig trasa. 

  • Vaxa den rengjorda dörrytan noggrant. 
  • Låt ytan torka 30 minuter och om nödvändigt polera ytan med en mjuk, luddfri trasa.

Obs! Vaxa aldrig dörren när den är varm eller i direkt solljus.

Grön Diplomat dörr Signe

Ytterdörrar i konstteak

Dörrar i ädelträ ska behandlas med träolja med antimögelskydd innan montage. Därefter vid behov vanligtvis vår och höst (eller innan dörren börjar bli matt och uttorkad), så att dörren har en fet vattenavvisande yta. Följ anvisning ”olja din trädörr”. För att öka livslängden bör dörren placeras under ett entretak, särskilt viktigt om takutsprång saknas.

Dörrar i ädelträ kan få små sprickor i ytskiktet, detta beror på att trä är ett levande material. Sprickorna påverkar ej dörrens funktion eller täthet. Det är bara ett tecken på att dörren är tillverkad i naturmaterial.  

Ytterdörrar i ek

Ekytterdörrar ska behandlas med träolja med antimögelskydd innan montage. Därefter vid behov vanligtvis 6-8 gånger/år (eller innan dörren börjar bli matt och uttorkad), så att dörren alltid har en fet vattenavvisande yta. Följ anvisningen ”olja din trädörr”. 

Ekdörrar får ej placeras i utsatt/oskyddat läge, då gäller inga garantier på ytskiktet. För att öka livslängden bör dörren placeras under ett entrétak, särskilt viktigt om takutsprång saknas. 

Ytterdörrar i furu

Furuytterdörrar är obehandlade och måste laseras eller oljas, med träolja med antimögel-skydd, före montering. För bästa resultat vänd er till närmaste färghandlare. För att öka livslängden bör dörren placeras under ett entrétak, särskilt viktigt om takutsprång saknas.

Ytterdörr från Diplomat - Laila tät

Tröskel

Tröskeln är obehandlad och skall oljas in med träolja innan montering och efter behov.

Motverka och åtgärda mögelangrepp 

Om mögel uppkommer på din fanerade trädörr måste dörren först tvättas rent noga, använd gärna mögeltvätt eller vanligt diskmedel. Tvätta därefter dörren med rengöringsmedel och följ anvisningen ”olja din trädörr”.

OBS! Om dörren inte är tillräckligt noga rengjord före oljningen så kan oljan istället fungera som ”föda” för mögelsporerna.

Smörjning av gångjärn och lås

Så smörjer du gångjärnen
Gångjärnen ska smörjas en första gång innan dörren tas i bruk och därefter vid behov.

  • Lossa gångjärnslocket och applicera smörjmedel avsett för tappbärande gångjärn direkt på insexskruven.
  • Sätt tillbaka gångjärnslocket igen.

Låsspray är ett smörjmedel som väsentligt ökar låscylinderns funktionssäkerhet och livslängd. Den är klar att använda efter en lätt omskakning. Smörjfett används för smörjning av låsets fall- och regelkolvar för att undvika att dessa går trögt. 

Smörjning av lås

Smörjning av lås och cylinder bör ske ca 1-2 gånger/år.

  • Plaströret sätts in i nyckelhålet på låscylindern varefter spray- knappen trycks ner ca 1 sekund.
  • Sätt in nyckeln och vrid om några gånger.
  • Torka av nyckeln.
  • Applicera smörjfett på låsets fall- och regelkolvar

OBS! Låsspray får inte användas för smörjning av elektriska låshus eller Yale Doorman.

Diplomat Dörrars underhållsset finns att köpa hos din återförsäljare.

Skötselavnisningar.
Bruksanvisning för putsduk.