Så monterar du din parytterdörr

14 dec. 2023

Vad roligt att du köpt en parytterdörr från Diplomat Dörrar! Här hittar du monteringsanvisningarna för din parytterdörr. Läs igenom anvisningarna noga innan du påbörjar montaget.

Diplomat ytterdörr i vit färg

Innan du monterar din dörr

Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera till exempel frigolit under dörren. . Löst levererade beslag och tillbehör ska lagras inomhus.

Vill du läsa monteringsanvisningarna i PDF-format så finns dessa att ladda ner här. Har du en dörr klassad med extra inbrott eller brandsäkerhet hittar du även speciella instruktioner i PDFen. 

 

Dessa verktyg behöver du:
Långt vattenpass
Skruvdragare
Torx-bits
Insexnycklar
Drevremsor
Nivåregleringsklossar
Bleck eller skärmtak om takutsprång saknas
Ev. cylinder, cylinderbehör och handtag om detta inte beställts tillsammans med dörr

 

Vägghålens mått
Vägghålets mått ska vara 15-30 mm större än karmens yttermått för att få plats att dreva/täta mellan karm och vägg. Avstånd mellan dörr och vägg bör vara lika stort på samtliga sidor.

 

Infästningsmetod och väggmaterial
1. Till allt montage ska medföljande karmhylsor användas eller motsvarande hylsa som uppfyller krav enligt SS 817332.

2. Samtliga fästhål skall användas och alla skruvar ska kunna fästas ordentligt i underlaget. Väggen kan behöva förstärkas för att kunna uppnå detta.

3. Medföljande skruv är avsedd för montage i träregel och betong inte porösa material exempelvis lättbetong. Betongväggar och väggar i porösa material kan behöva kompletteras med plugg.

 

Rekommenderad skruvlängd
Träregel och betong: min 60 mm (skruven ska gå minst 45 mm in i väggstommen).
Porösa väggmaterial, t.ex. lättbetong: min 130 mm (skruven ska gå minst 115 mm i in väggstommen).
Vald montagemetod ska medge efterjustering av karmen för att garantier ska gälla.

Montering av parytterdörr

 

1. Skruva ihop karmens överstycke med karmsidorna. Använd de medföljande skruvarna (5x90 mm). Förborra och skruva i 1 st skruv uppifrån och 1st ifrån sidan. 

Montering för äldre karmmodell: Karmöverstycket skruvas ihop med 3 st skruvar uppifrån och ner i karmsidorna.

 

2. Lägg en sträng med silikon på tröskeln längs ytan som fästs mot karmsidan. Förborra ett hål för skruv i trädelen av tröskeln för att undvika att tröskeln spricker, försänk för skruvskallen.

Skruva sedan fast tröskeln från undersidan och ner i karmsidan med de medföljande skruvarna (5x90 mm). 1st genom trädelen och 1st genom aluminiumdelen på var sida av tröskeln.

 

3. Kontrollera med vattenpass att underlaget är i våg. Använd annars nivåregleringsklossar i fuktavvisande material, för att uppnå detta.

Klossarna ska placeras max 100mm från karmens ytterkant. De ska vara minst 20mm mindre än karmdjupet, för att kunna ge utrymme för obruten drevning. 

Det är viktigt att använda fler än 2st klossar till  pardörrar för att tröskeln inte ska svikta.

4. Om sido- eller överljus ska monteras samtidigt, se denna artikel. 

 


5.
Ställ dörrkarmen på nivåregleringsklossarna i vägghålet.Justera så att karmen hamnar rätt i djupled.

Tips! För att minska risken att karmen faller ut kan klossar fästas som stöd på utsidan.

 

 

6. Skruva ut karmhylsorna mot vägghålet sidor. Samtliga karmhylsor ska kunna ligga an mot väggen så att man uppnår ett stumt montage. (I de fall karmen inte har förmonterade hylsor ska dessa skruvas in från karmens baksida m.h.a insexnyckel eller montageverktyg från tillverkaren).

Tips! Vid porösa väggmaterial kan tryckfördelningsbrickor behöva fästas på hylsornas baksida.

 


7.
Kontrollera med ett långt vattenpass att karmsidorna är helt raka och varken lutar in mot rummet eller ut mot utsidan. Kontrollera även att karmsidorna är raka och inte buktar inåt eller mot mitten.

Springan mellan karm och vägg ska vara jämn runt om 7,5-15mm. Justera vid behov med hjälp av karmhylsorna.

 

 

 

8. Kryssmät karmen för att säkerställa att karmen står rätt. Detta är uppnått när båda diagonalmåtten är lika.

Justera vid behov med hjälp av karmhylsorna.

 

 

9. Skruva fast karmen i väggen. Samtliga infästningshål ska användas. Använd skruv som fäster ordentligt i det aktuella väggmaterialet. (se avsnitt ”innan du monterar” för rekommendation).

Tips! Börja att skruva fast karmens gångjärnssida, kontrollera med vattenpass, gör ev. justeringar och fortsätt sedan med slutbleckssidan.

 

 

10. Kontrollera åter med vattenpass att karmen är rak i alla sidor enligt anvisningar. Justera montaget vid behov genom att lossa skruv och hylsa, kontrollera på nytt och skruva ut hylsan och skruva i skruven.

OBS! Att på detta sätt säkerställa att karmen sitter rakt monterad är helt avgörande för täthet och funktion.

 

 

11. Dra åt monteringsskruvarna. Haka på det passiva dörrbladet, justera in det så att det går att spänna fast med reglarna upptill och nertill.

 

 

12. För att justera stängningstrycket och få 
dörrbladet att ligga i liv med varandra kan man behöva justera slutblecket.

Den invändiga delen av blecket är rörlig och går att justera i djupled genom att lossa slutbleckets båda justerskruvar.

 
13.
Klipp av tätningslisten på den passiva dörren, lämna någon cm så att det tätar hela vägen.

 

 

14. Kontrollera att springan mellan karm och dörrblad är jämn runt om. Springan ska vara 2-3 mm runt hela dörrbladet. För att uppnå detta kan dörrbladet höjdjusteras med hjälp av gångjärnen. Skruva av gångjärnslocket och justera med hjälp av insexnyckel. Dörren rör sig upp vid rörelse medsols och ner när man vrider motsols. Se till att alla gångjärn justeras lika mycket.

Tips! Gångjärnen kan även ställas i sidled. Lossa gångjärnsskruvarna på karmdelen lite grann och justera i sidled genom att skruva ut torxskruvarna. Dra åt gångjärnsskruvarna efter avslutad justering

 

15. Olja in ektröskeln med träolja.

16. Täck infästningshålen med medföljande täckplugg.

17. Dreva/täta runt om karmen och täck med foder.

18. Om dörren sitter utan takutsprång ska bleck eller skärmtak monteras för att leda bort fukt ovanifrån.